Sprinty

Beta 0.3


Register

Sprinty.se är en planeringstjänst av Emil Aspman för mindre projekt. Alla i gruppen ska enkelt kunna följa vad som gjorts, görs och ska göras. Projketarbetet kan planeras i en hierarki på fyra olika nivåer av alla i gruppen. På projektnivå bestämmer projektledaren projektnamn, beskrivning och vilka som är med i projektet. Grupper används för att gruppera sprintar till t.ex. milestones eller tidsperioder. Sprintar med tasks tillhör en användare som kan lägga till nya och välja vilken sprint som ska vara aktiv. Användaren kan lägga till, ta bort och ändra status på sina tasks. Allt detta för att projektgruppen ska få en bättre överblick.

sprinty